Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 867

2. Değerin kusur olmadan düşmesi

2. Değerin kusur olmadan düşmesi

Madde 867 - Değer düşmesi malikin kusuru olmadan meydana gelmişse alacaklı, ancak malikin zarardan ötürü aldığı tazminat miktarını aşmayacak ölçüde borçludan güvence vermesini veya kısmî ödeme yapmasını isteyebilir.

Bununla birlikte alacaklı, değer düşmesinin önlenmesi veya giderilmesi için gerekli önlemleri kendiliğinden alabilir. Alacaklı, bu amaçla yaptığı masraflardan dolayı rehinli taşınmaz üzerinde tescile gerek olmaksızın ve tescil edilmiş olan diğer yüklerden önce gelen bir rehin hakkına sahip olur. Malik, bu masraflardan kişisel olarak sorumlu değildir.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

2- Malikin kusuru olmaksızın rehnin kıymetten düşmesi

Madde 782

Merhunun kıymeti, malikin kusuru olmaksızın tenezzül ederse alacaklı ancak malikin aldığı tazminat nispetinde kendisinden teminat veya tediyat istiyebilir. Bununla beraber alacaklı kıymetin tenezzülüne mâni olacak veya bu tenezzülü izale edecek tedbirler yapabilir. Alacaklı, bu yoldaki masraflar için tescile hacet olmıyarak gayri menkul üzerinde diğer müseccel mükellefiyetlere rüçhanlı bir rehin hakkını haizdir. Fakat malik, bu masraflardan dolayı şahsen mesul olmaz.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 782 nci maddesini karşılamaktadır.

İsviçre Medenî Kanununun 810 uncu maddesine uygun olarak iki fıkra hâlinde düzenlenmiştir. Hüküm değişikliği yoktur.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

2. Unverschuldete Wertverminderung

Art. 810

1 Wertverminderungen, die ohne Verschulden des Eigentümers eintreten, geben dem Gläubiger nur insoweit ein Recht auf Sicherstellung oder Abzahlung, als der Eigentümer für den Schaden gedeckt wird.

2 Der Gläubiger kann jedoch Vorkehrungen zur Beseitigung oder Abwehr der Wertverminderung treffen und hat für deren Kosten an dem Grundstück ohne Schuldpflicht des Eigentümers und ohne Eintragung in das Grundbuch ein Pfandrecht, das jeder eingetragenen Belastung vorgeht.

2-) CCS:

2. Dépréciation sans la faute du propriétaire

Art. 810

1 Les dépréciations qui se produisent sans la faute du propriétaire ne confèrent au créancier le droit d’exiger des sûretés ou le remboursement partiel, que dans la mesure où le propriétaire est indemnisé pour le dommage subi.

2 Toutefois, le créancier est autorisé à prendre des mesures pour parer aux dépréciations ou pour les empêcher; les frais lui sont garantis, préférablement à toutes charges inscrites, par l’immeuble même, sans inscription au registre foncier, mais le propriétaire n’en est pas tenu personnellement.

 

Not: 11.12.2009 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2012 itibariyle İsviçre Medenî Kanunu’nun 810. maddesinin 2. fıkrası değişikliğe uğramış ve hükme 3. bir fıkra eklenmiştir. Kaynak hükmün 2. fıkrasında yapılan değişiklik esasa müessir değildir, hükmün sadece kaleme alınış tarzı değiştirilmiştir. Hükme eklenen 3. fıkraya göre ise rehin yükü 1000 İsviçre Frangını aşıyorsa ve rehin hakkı önlemlerin alınmasının nihayete ermesinden itibaren dört ay içinde tapu siciline tescil edilmemiş ise bu rehin hakkının tapu kütüğüne iyi niyetle dayanan üçüncü kişilere karşı ileri sürülmesi mümkün olmayacaktır.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X