Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 912

b. Rehin senedinin düzenlenmesi

b. Rehin senedinin düzenlenmesi

Madde 912 - İpotekli borç senedi ve irat senedi, tapu memuru tarafından düzenlenir.

Senetler üzerinde tapu memuru ile yetkili Hazine temsilcisinin imzaları bulunur.

Bu senetler, alacaklı veya temsilcisine ancak borçlunun ve yüklü taşınmazın malikinin yazılı rızaları üzerine verilebilir.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

b) Senedin tanzimi

Madde 826

İpotekli borç senedi tapu memuru tarafından tanzim olunur. Senetler tapu memuru ile salâhiyettar hâkimin imzasını havi olmak lâzımdır.

Senetler, alacaklıya yahut onun vekiline ancak borçlunun ve takyit edilen gayrimenkul malikinin rızasiyle verilebilir.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 826 ncı maddesini karşılamaktadır.

Maddede ipotekli borç ve irat senedini düzenlemeye yetkili memurların kimler olduğu belirtilmekte ve düzenlenen senetlerin alacaklılara verilmesi borçlu ve yüklü taşınmaz maliklerinin rızalarına tâbi tutulmaktadır. Yürürlükteki metindekinden farklı olarak “selahiyettâr hâkimin imzası” ifadesi yerine “yetkili Hazine temsilcisinin imzası” aranmıştır. Hâkimin bu konu ile ilgilenmesi güçtür. Devletin sorumluluğuna yol açacak bu konuda Hazine yetkilisinin imzası bulunması daha uygundur.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

b. Ausfertigung des Pfandtitels

Art. 857

1 Schuldbrief und Gült werden durch den Grundbuchverwalter ausgestellt.

2 Sie bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Unterschrift des Grundbuchverwalters.

3 Sie dürfen dem Gläubiger oder seinem Beauftragten nur mit ausdrücklicher Einwilligung des Schuldners und des Eigentümers des belasteten Grundstückes ausgehändigt werden.

2-) CCS:

b. Création du titre

Art. 857

1 La cédule hypothécaire et la lettre de rente sont dressées par le conservateur du registre foncier.

2 Elles ne sont valables qu’avec la signature de ce fonctionnaire.

3 Ces titres ne peuvent être délivrés au créancier ou à son fondé de pouvoirs qu’avec le consentement exprès du débiteur et du propriétaire de l’immeuble grevé.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 857. maddesi 11.12.2009 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2012 itibariyle değişikliğe uğramıştır.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X