Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 915

b. Ortak temsilci

b. Ortak temsilci

Madde 915 - İpotekli borç senedi veya irat senedi düzenlenirken, gerekli ödemeleri yapmak ve ödenecek paraları tahsil etmek, yapılacak tebliğleri almak, güvence azalmalarına rıza göstermek ve genel olarak alacaklının, borçlunun ve malikin haklarını tam bir özen ve tarafsızlıkla korumak üzere bunlar tarafından bir temsilci atanabilir.

Temsilcinin adı tapu kütüğüne ve rehin senedine yazılır.

Temsilcinin yetkisinin sona ermesi hâlinde ilgililer anlaşamazlarsa, sulh hâkimi gerekli önlemleri alır.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

b) Vekil suretiyle

Madde 829

İpotekli borç senedi veya irat senedi tesis olundukta tediyatı icra ve ahz, tebligatı kabul, teminatın tenkisine muvafakat ve umumiyetle alacaklının ve borçlunun ve malikin hukukunu tam bir ihtimam ve bir bitaraflık ile muhafaza mükellefiyetlerini haiz olmak üzere bir vekil tâyin olunabilir.

Vekilin ismi tapu sicilline ve rehin senedine kaydolunur. Vekâlet, hitam bulduğu takdirde eğer alâkadarlar ittifak edemezlerse hâkim icap eden tedbirleri ittihaz eyler.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 829 uncu maddesini karşılamaktadır.

Maddeyle tapu sicili ve senetlerde belirtilmek suretiyle alacaklı, borçlu ve taşınmaz malikinin haklarını karşılıklı olarak özenle korumak üzere, bunlara ortak bir temsilci atanabilmesine imkân yaratılmaktadır.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

b. Mit Stellvertretung

Art. 860

1 Bei der Errichtung eines Schuldbriefes oder einer Gült kann ein Bevollmächtigter bestellt werden, der die Zahlungen zu leisten und zu empfangen, Mitteilungen entgegenzunehmen, Pfandentlassungen zu gewähren und im allgemeinen die Rechte der Gläubiger wie des Schuldners und Eigentümers mit aller Sorgfalt und Unparteilichkeit zu wahren hat.

2 Der Name des Bevollmächtigten ist im Grundbuch und auf den Pfandtiteln anzumerken.

3 Fällt die Vollmacht dahin, so trifft das Gericht, wenn die Beteiligten sich nicht vereinbaren, die nötigen Anordnungen.

2-) CCS:

b. Fondé de pouvoirs

Art. 860

1 Il est loisible, lors de la création d’une cédule hypothécaire ou d’une lettre de rente, de constituer un fondé de pouvoirs chargé de payer et d’encaisser, de recevoir des communications, de consentir des réductions de garantie et généralement de sauvegarder, en toute diligence et impartialité, les droits tant du créancier que du débiteur et du propriétaire.

2 Le nom du fondé de pouvoirs doit figurer au registre foncier et sur le titre.

3 Si les pouvoirs s’éteignent et que les intéressés ne puissent s’entendre, le juge prend les mesures nécessaires.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 860. maddesi 11.12.2009 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2012 itibariyle değişikliğe uğramıştır.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X