Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 917

6. Alacağın devrinden sonra ödeme

6. Alacağın devrinden sonra ödeme

Madde 917 - Alacağın devri hâlinde borçlu, kendisine bildirilmiş olmadıkça kupona bağlı olmayan faiz ve yıllık edimleri, senet hamile yazılı olsa bile, eski alacaklıya ödeyebilir.

Ana paranın tamamen veya kısmen ödenmesi, ancak ödeme zamanında kendisinin alacaklı olduğunu ispat eden kimseye yapılmış ise geçerlidir.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

6- Alacağın temlikinden sonra tediye

Madde 831

Alacağın temliki halinde borçlu kendisine bu temlik hakkında bir ihbar vâki olmadıkça senet hamile muharrer olsa dahi kuponsuz olan faiz ve senevi taksitlerini evvelki alacaklıya tediye edebilir.

Bununla beraber resülmalin tamamı veya bir kısmı her halde ancak tediye zamanında alacaklı olduğu tahakkuk eden kimseye ödenmiş ise muteber olur.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 831 inci maddesini karşılamaktadır.

Maddeyle alacak temlik edilmiş ise borçlu, bu durum kendisine bildirilmediği takdirde, kupona bağlanmamış faiz ve yıllık diğer edimleri, senet hamile yazılı olsa dahi, eski senet hamiline ödeyerek bu borçlarından kurtulma imkânına sahip kılınmaktadır. Buna mukabil ana paranın tamamen veya kısmen ifasında borçlu ancak ifa zamanında alacaklı olduğunu kanıtlayabilen kişilere ifa yaparak borcundan kurtulabilir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

6. Zahlung nach Übertragung der Forderung

Art. 862

1 Bei Übertragung der Forderung kann der Schuldner, solange ihm keine Anzeige gemacht ist, Zinse und Annuitäten, für die keine Coupons bestehen, an den bisherigen Gläubiger entrichten, auch wenn der Titel auf den Inhaber lautet.

2 Die Abzahlung des Kapitals oder einer Kapitalrate dagegen kann er in allen Fällen wirksam nur an denjenigen leisten, der sich ihm gegenüber im Zeitpunkt der Zahlung als Gläubiger ausweist.

2-) CCS:

6. Paiement après transfert de la créance

Art. 862

1 Le débiteur peut, tant qu’il n’a pas été avisé d’un transfert de la créance, et même si le titre est au porteur, payer à l’ancien créancier les intérêts et annuités pour lesquels il n’existe pas de coupons.

2 Néanmoins, le remboursement de tout ou partie du capital ne peut être fait valablement qu’entre les mains de celui qui s’est légitimé comme créancier lors du paiement.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 862. maddesi 11.12.2009 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2012 itibariyledeğişikliğe uğramıştır.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X