Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 933

III. Borcun kısım kısım ödenmesi

III. Borcun kısım kısım ödenmesi

Madde 933 - Borçlu, belirli zamanlarda faizle birlikte anaparanın bir kısmını da ödemeyi üstlenebilir.

Taksit olarak her yıl ödenecek paranın, senetlerin belli bir bölümünü karşılaması zorunludur.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

III. İtfa

Madde 847

Borçlu muayyen vadelerde faizden başka tertibin itfası için resülmalden bir kısmının dahi tediyesini taahhüt edebilir. Senelik itfa, muayyen bir miktar senedin bedelinin tediyesini tazammun etmek lâzımdır.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 847 nci maddesini karşılamaktadır. Kaynak Kanunun 878 inci maddesine uygun olarak iki fıkra hâlinde düzenlenmiş ve “İtfa” şeklindeki kenar başlık “Borcun kısım kısım ödenmesi” şeklinde değiştirilmiştir.

Maddeyle ana borç ile faizlerin ödeme zamanı belirtilmektedir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

III. Amortisation

Art. 878

1 Dem Zinsbetrag, den der Schuldner zu entrichten hat, kann ein Betrag beigefügt werden, der zur allmählichen Tilgung der Serie verwendet wird.

2 Der jährliche Tilgungsbetrag muss einer gewissen Zahl von Titeln entsprechen.

2-) CCS:

III. Amortissement

Art. 878

1 Les débiteurs peuvent s’engager à verser périodiquement, outre les intérêts, une fraction du capital destinée à l’amortissement de la série.

2 L’amortissement annuel doit représenter le remboursement d’un certain nombre de titres.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 878. maddesi 11.12.2009 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2012 itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X