Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 936

a. Ödeme plânı

2. Senetlerin geri ödenmesi

a. Ödeme plânı

Madde 936 - Senetlerin geri ödenmesi, çıkarma sırasında yapılan veya o sırada verilen yetkiye dayanarak aracı kurumun düzenleyeceği plâna göre gerçekleştirilir. Sırası gelen senedin karşılığı alacaklıya ödenmekle senedin hükmü kalmaz.

Aksi kararlaştırılmadıkça tescilin terkini, ancak borçlunun tescilde belirtilen yükümlülüklerini tamamen yerine getirmiş ve senetlerin bütün kuponları ile birlikte geri verilmiş olmasına veya geri verilmemiş kuponlar varsa bunları karşılayacak miktarın hâkimin belirleyeceği yere tevdi edilmesine bağlıdır.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

2– Tediye

a) İtfa plânı

Madde 850

Senetlerin bedelleri; ihraç sırasında kararlaştırılmış veya verilen salâhiyet dairesinde mutavassıt müessese tarafından tanzim edilmiş olan itfa plânına tevfikan, ödenir. Ödenen senet iptal edilir. Hilâfına mukavele yok ise gayri menkulün karşılık tutulduğu tahvillerin hepsi buna müteferri borçlar itfa edilip bütün kuponlarla birlikte iptal edilmedikçe yahut kalan kuponların bedelleri yatırılmadıkça tapu sicilindeki kayıt terkin edilemez.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 850 nci maddesini karşılamaktadır.

Maddeyle seri hâlinde çıkarılan senetlerin ödeme plânları ve bunların tapudan terkin edilebilme koşulları düzenlenmektedir. İkinci fıkrada geri verilmemiş kuponları karşılayacak miktarın hâkimin belirleyeceği yere tevdi edileceği açıklanmıştır.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

2. Rückzahlung

a. Tilgungsplan

Art. 881

1 Die Rückzahlung der Titel erfolgt nach dem Tilgungsplan, der bei der Ausgabe aufgestellt worden ist oder von der Ausgabestelle kraft der bei der Ausgabe erhaltenen Vollmacht aufgestellt wird.

2 Gelangt ein Titel zur Rückzahlung, so wird sein Betrag dem Gläubiger entrichtet und der Titel getilgt.

3 Eine Löschung des Eintrages darf, wenn es nicht anders vereinbart wird, erst erfolgen, nachdem der Schuldner den Verpflichtungen, auf die der Eintrag lautet, vollständig nachgekommen ist und den Titel samt den Coupons eingeliefert oder für die nicht eingelieferten Coupons die entsprechenden Beträge hinterlegt hat.

2-) CCS:

2. Remboursement

a. Plan d’amortissement

Art. 881

1 Le remboursement des titres s’opère suivant le plan d’amortissement arrêté lors de l’émission ou dressé par l’établissement dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés à la même époque.

2 Lorsqu’un titre est appelé au remboursement, le montant en est versé au créancier et le titre annulé.

3 Sauf convention contraire, l’inscription ne peut être radiée aussi longtemps que le débiteur n’a pas satisfait à toutes les obligations en dérivant et que titres et coupons ne sont pas rentrés, ou que le montant des coupons non rentrés n’a pas été consigné.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 881. maddesi 11.12.2009 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2012 itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X