Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 94

1. Kuruluşu

F. Derneklerin örgütlenmesi

I. Şube açmaları

1. Kuruluşu

Madde 94 - Dernekler, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilirler. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülkî amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir.

(4963 sayılı ve 30.07.2003 tarihli Kanunun 35. maddesi ile mülga) …I

Şube kuruluş bildiriminin içeriği ve gerekli belgeler, yönetmelikte gösterilir.

I-) Not:

Hükmün 2. fıkrası, 30.07.2003 tarihli ve 4963 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 35. maddesinin (d) bendi gereğince yürürlükten kaldırılmıştır (RG. 07.08.2003; S: 25192).

Hükmün yürürlükten kaldırılmış bulunan 2. fıkrası şu şekilde idi:

“ Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri oturmakta olmaları zorunludur.”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

Hükmün, Türk Kanunu Medenîsi’nde bir karşılığı bulunmamaktadır.

III-) Madde Gerekçesi:

Madde derneklerin şube açmalarının koşul ve yöntemlerini düzenlemektedir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

Hükmün, kaynak İsviçre Medenî Kanunu’nda bir karşılığı bulunmamaktadır.


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X