Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 954

A. Genel olarak

İkinci Ayırım 1

Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin

 

 

A. Genel olarak

Madde 954 - Başkasına devredilebilen alacaklar ve diğer haklar rehnedilebilir.

Aksine bir hüküm bulunmadıkça, bunların rehni hakkında da teslime bağlı rehin hükümleri uygulanır.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

A UMUMİ HÜKÜMLER

Madde 868

Alacaklar ve sair temliki kabil olan haklar üzerinde rehin tesis edilebilir. Hilâfına hüküm olmadıkça, bunlar hakkında teslimi meşrut rehin hükümleri cari olur.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 868 inci maddesini karşılamaktadır. Madde kaynak Kanunun 899 uncu maddesine uygun olarak iki fıkra hâlinde düzenlenmiştir.

Maddeyle taşınır eşyalardan başkasına devrine olanak bulunan alacaklar ve diğer haklar üzerinde taşınır rehni kurulmasına olanak verilmektedir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

Zweiter Abschnitt: Das Pfandrecht an Forderungen und andern Rechten

A. Im allgemeinen

Art. 899

1 Forderungen und andere Rechte können verpfändet werden, wenn sie übertragbar sind.

2 Das Pfandrecht an ihnen steht, wo es nicht anders geordnet ist, unter den Bestimmungen über das Faustpfand.

2-) CCS:

Chapitre II: Du gage sur les créances et autres droits

A. En général

Art. 899

1 Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage.

2 Sauf disposition contraire, les règles du nantissement sont applicables.

IV-) Yararlanılabilecek Monografiler:

Lâle Sirmen; Alacak Rehni, Ankara, 1990.

Seda İrem Çakırca; Adi Alacakların Rehni, İstanbul, 2006.1   İkinci Ayırım Türk Kanunu Medenîsi’nde “İkinci Fasıl / Alacak Üzerinde Rehin Hakkı ve Diğer Haklar” şeklinde idi.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X