Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 960

II. Rehinli pay senetlerinin temsili

II. Rehinli pay senetlerinin temsili

Madde 960 - Ortaklık genel kurulunda rehinli pay senetlerini temsil etmek yetkisi, rehin alacaklısına değil, pay sahibine aittir.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

II. Merhun hisse senetlerinin temsili

Madde 874

Bir şirketin merhun hisse senetlerini şirketin heyeti umumiyesinde mürtehin temsil etmeyip, o senedin sahibi temsil eder.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 874 üncü maddesini karşılamaktadır.

Madde pay senetlerinin rehninde, ortaklık genel kurulunda temsil yetkisinin kime ait olacağı düzenlenmektedir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

II. Vertretung verpfändeter Aktien

Art. 905

Verpfändete Aktien werden in der Generalversammlung durch die Aktionäre und nicht durch die Pfandgläubiger vertreten.

2-) CCS:

II. Représentation d’actions engagees

Art. 905

Les actions données en gage sont représentées dans l’assemblée générale de la société par l’actionnaire lui-même et non par le créancier gagiste.

 

Not: 16.12.2005 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2008 itibariyle İsviçre Medenî Kanunu’nun 905. maddesinin kenar başlığı değiştirilmiş ve hükme 2. bir fıkra eklenmiştir. Yapılan bu değişiklikle bir limited şirkette rehnedilmiş ortaklık paylarının genel kurulda, pay sahiplerince temsil edileceği rehinli alacaklının bu yetkiyi haiz olmadığı kabul edilmiştir.


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X