Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 140

2. Evlenmenin yapılamaması

2. Evlenmenin yapılamaması

Madde 140 - Evlenme koşullarının bulunmadığının anlaşılması veya belgelerin verilmesinden başlayarak altı ayın geçmesi hâlinde, evlendirme memuru evlenme törenini yapamaz.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

2– Memurun imtinaı

Madde 106

Evlenmenin akdi için kendisine müracaat edilen belediye reisi yahut evlenme işlerine memur ettiği vekil veya ihtiyar heyeti, ilânın icrasına mani bir sebep görürse akdi icradan imtina ile mükelleftir. Üzerinden altı ay geçen ilânın hükmü kalmaz.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 106 ncı maddesini karşılamaktadır.

Yapılan düzenlemede daha açık olarak, evlenme koşullarının bulunmadığının tespit edildiği hâllerle, evlendirme belgesi verilmesinden sonra dahi evlenme koşullarının bulunmadığının anlaşılması veya evlenme belgesinin verilmesinden itibaren altı ayın geçmesi hâlinde evlendirme memurunun evlenme törenini yapamayacağı belirtilmiştir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

III. Fristen

Art. 100

1 Die Trauung kann frühestens zehn Tage und spätestens drei Monate, nachdem der Abschluss des Vorbereitungsverfahrens mitgeteilt wurde, stattfinden.

2 Ist einer der Verlobten in Todesgefahr und ist zu befürchten, dass die Trauung bei Beachtung der Frist von zehn Tagen nicht mehr möglich ist, so kann die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte auf ärztliche Bestätigung hin die Frist abkürzen oder die Trauung unverzüglich vornehmen.

2-) CCS:

III. Délais

Art. 100

1 Le mariage peut être célébré au plus tôt dix jours et au plus tard trois mois après la communication de la clôture de la procédure préparatoire.

2 Lorsque le respect du délai de dix jours risque d’empêcher la célébration du mariage parce que l’un des fiancés est en danger de mort, l’officier de l’état civil peut, sur présentation d’une attestation médicale, abréger le délai ou célébrer le mariage immédiatement.

 

Not: Türk Medenî Kanunu’nun 140. maddesi, İsviçre Medenî Kanunu’nun 100. maddesinin 1. fıkrasına kısmen tekabül etmektedir. İsviçre Medenî Kanunu’nun 100. maddesine göre evlenme, evlenme için yapılan müracaatın inceleme sürecinin tamamlandığının bildirilmesinden itibaren on gün geçmedikçe yapılamayacağı gibi bu bildirimden itibaren üç ay geçtikten sonra da yapılamaz. Bununla birlikte on günlük süreye riayet, nişanlılardan birinin ölüm tehlikesi içinde olması nedeni ile evlenmenin hiç yapılamamasına neden olacaksa kişisel hal sicili memurunun, bu durumu teyit eden tıbbi bir raporun kendisine sunulması şartıyla, söz konusu on günlük süreyi kaldırması ya da evlenme akdinin derhal yapılmasını sağlaması mümkündür.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X