Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 153

II. Yasal temsilcinin dava hakkı

II. Yasal temsilcinin dava hakkı

Madde 153 - Küçük veya kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olmadan evlenirse, izni alınmayan yasal temsilci evlenmenin iptalini dava edebilir.

Bu suretle evlenen kimse sonradan onsekiz yaşını doldurmak suretiyle ergin olur, kısıtlı olmaktan çıkar veya karı gebe kalırsa evlenmenin iptaline karar verilemez.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 18.07.2006, E: 2006/9736, K: 2006/11300:

“… Semra 08.04.1989 doğumludur. 17 yaşını bitirmiştir. Medeni Kanunun 153/son maddesi kadının gebe kalması halinde evlenmenin iptaline karar verilemeyeceğini öngörmüştür. Bu yönde inceleme yapılmadan karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. ... ”

2-) Y. 2. HD, T: 19.03.2003, E: 2003/2902, K: 2003/3816:

“… İnceleme tarihi itibariyle 12.12.1984 doğumlu Sezer K. onsekiz yaşını doldurmak suretiyle ergin olduğundan davanın reddine karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

II. Ana ve baba veya vasinin fesih dâvası

Madde 120

Evlenmeleri ana ve babalarının veya vasilerinin iznine mütevakkıf olanlar, bu izni almaksızın evlenirlerse, ana ve baba veya vasi feshi dâva edebilir.

Evlenmenin feshine hükolunmazdan evvel karı koca, ana ve baba veya vasinin iznine muhtaç olmaktan kurtulur veya karı gebe kalırsa evlenme fesholunamaz.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 120 nci maddesini karşılamaktadır.

Maddenin kenar başlığı “Yasal temsilcinin dava hakkı” şeklinde kısaltılmış ve maddenin dili daha anlaşılır bir şekilde kaleme alınmıştır.

Madde evlenmenin feshi değil iptaliyle ilgilidir. Bu nedenle “fesih” yerine “iptal” sözcüğü kullanılmıştır.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

Hükmün, kaynak İsviçre Medenî Kanunu’nda bir karşılığı bulunmamaktadır.

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nda böyle bir düzenlemenin bulunmaması doğaldır. Zira kaynak kanuna göre rüşt yaşı ve evlenme yaşı 18’dir (İMK. m. 14 ve 94 / f. 1). Esasen Türk Medenî Kanunu’nun 153. maddesi İsviçre Medenî Kanunu’nun daha çok 26.06.1998 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2000 itibariyle değişikliğe uğrayan eski 128. maddesine paraleldir.


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X