Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 156

I. Genel olarak

D. Butlan kararı

I. Genel olarak

Madde 156 - Batıl bir evlilik ancak hâkimin kararıyla sona erer. Mutlak butlan hâlinde bile evlenme, hâkimin kararına kadar geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarını doğurur.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

D BUTLAN KARARI

I. Umumiyet itibariyle

Madde 124

Evlenmenin butlanı, ancak hâkimin karariyle hüküm ifade eder.

Evlenme, mutlak bir butlan ile mâlûl olsa bile hâkimin kararına kadar sahih bir evlenmenin bütün hükümlerini haizdir.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 124 üncü maddesini karşılamaktadır.

Madde tek fıkra hâlinde sadeleştirilmek ve daha anlaşılır hâle getirilmek suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Kenar başlığı “butlan kararı” şeklindedir. Zira bu madde hem mutlak butlan, hem de nisbî butlan sebebiyle geçersiz olan evlilikleri içermektedir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

D. Wirkungen des Urteils

Art. 109

1 Die Ungültigkeit einer Ehe wird erst wirksam, nachdem das Gericht die Ungültigerklärung ausgesprochen hat; bis zum Urteil hat die Ehe mit Ausnahme der erbrechtlichen Ansprüche, die der überlebende Ehegatte in jedem Fall verliert, alle Wirkungen einer gültigen Ehe.

2 Für die Wirkungen der gerichtlichen Ungültigerklärung auf die Ehegatten und die Kinder gelten sinngemäss die Bestimmungen über die Scheidung.

2-) CCS:

D. Effets du jugement

Art. 109

1 L’annulation du mariage ne produit ses effets qu’après avoir été déclarée par le juge; jusqu’au jugement, le mariage a tous les effets d’un mariage valable, à l’exception des droits successoraux du conjoint survivant.

2 Les dispositions relatives au divorce s’appliquent par analogie aux effets du jugement d’annulation en ce qui concerne les époux et les enfants.

 

Not: Türk Medenî Kanunu’nun 156. maddesi, İsviçre Medenî Kanunu’nun 109. maddesinin 1. fıkrasına tekabül etmektedir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, İsviçre Medenî Kanunu’nda butlan kararının eşlerin mirasçılık sıfatı bakımından geçmişe etkili olduğu anlaşılmaktadır. Hâlbuki bizim Medeni Kanunumuzda butlan kararının eşlerin mirasçılık sıfatını nasıl etkileyeceği ayrı bir hükümle farklı bir biçimde düzenlemiştir. Bkz. madde 159. Buna ilaveten, İsviçre Medenî Kanunu’nun 109. maddesine 16.12.2005 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2008 itibariyle 3. fıkra eklenmiştir.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X