Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 158

2. Eşler yönünden

2. Eşler yönünden

Madde 158 - Evlenmenin butlanına karar verilirse, evlenirken iyiniyetli bulunan eş bu evlenme ile kazanmış olduğu kişisel durumunu korur.

Eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi, tazminat, nafaka ve soyadı hakkında boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 22.03.2004, E: 2004/2665, K: 2004/3562:

“… Davalının ev kadını olup, evlenmenin iptali hâlinde … boşanmaya ilişkin hükümlerin uygulanması gerektiğinden Türk Medeni Kanununun 158, 175. maddesi koşulları oluşmuştur. Kadın için uygun yoksulluk nafakası takdiri gerekirken, talebin yoksulluk nafakası yönünden … reddi bozmayı gerektirmiştir …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

2- Karı, koca

Madde 126

Hüsnü niyetle evlenen kadın, feshine hükmedilmiş olsa bile evlenme ile iktisab ettiği vaziyeti muhafaza eder; fakat evlenmeden evvelki aile ismini tekrar alır.

Karı koca emvalinin tasfiyesi karı veya koca tarafından talep olunan maddi veya manevi tazminat ve nafaka; boşanmadaki hükümlere tabidir.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 126 ıncı maddesini karşılamaktadır.

Maddede, evlenmenin butlanına karar verilmesi durumunda, evlenirken iyiniyetli bulunan eşin, bu evlenme ile kazanmış olduğu kişisel durumunu koruyacağı öngörülmüştür. Maddenin birinci fıkrasındaki “fakat evlenmeden evvelki aile ismini tekrar alır” cümlesi kaldırılmış, bu cümle ikinci fıkrada “soyadı hakkında boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır” hükmüyle daha isabetli bir düzenlemeye kavuşturulmuştur. Gerçekten de evlenmenin butlanı sonucu kadının önceki aile soyadını alması boşanmada buna ilişkin hükümlerde düzenlenmiştir. Bu nedenle boşanmaya ilişkin hükümlere yollama yapan ikinci fıkradaki hâller arasına soyadının da konulması suretiyle kanun yapma tekniği bakımından daha isabetli davranılmıştır.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

D. Wirkungen

Art. 109

1 Die Ungültigkeit einer Ehe wird erst wirksam, nachdem das Gericht die Ungültigerklärung ausgesprochen hat; bis zum Urteil hat die Ehe mit Ausnahme der erbrechtlichen Ansprüche, die der überlebende Ehegatte in jedem Fall verliert, alle Wirkungen einer gültigen Ehe.

2 Für die Wirkungen der gerichtlichen Ungültigerklärung auf die Ehegatten und die Kinder gelten sinngemäss die Bestimmungen über die Scheidung.

2-) CCS:

D. Effets du jugement

Art. 109

1 L’annulation du mariage ne produit ses effets qu’après avoir été déclarée par le juge; jusqu’au jugement, le mariage a tousles effets d’un mariage valable, à l’exception des droits successoraux du conjoint survivant.

2 Les dispositions relatives au divorce s’appliquent par analogie aux effets du jugement d’annulation en ce qui concerne les époux et les enfants.

 

Not: Türk Medenî Kanunu’nun 158. maddesinin 2. fıkrası, İsviçre Medenî Kanu­nu’nun 109. maddesinin 2. fıkrasına tekabül etmektedir. Buna ilaveten, İsviçre Medenî Kanunu’nun 109. maddesine 16.12.2005 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2008 itibariyle 3. fıkra eklenmiştir.

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X