Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 344

VI. Çocuğun aileyi temsil etmesi

VI. Çocuğun aileyi temsil etmesi

Madde 344 - Velâyet altındaki çocuk, ayırt etme gücüne sahip ise ana ve babanın rızasıyla aile adına hukukî işlemler yapabilir; bu işlemlerden dolayı ana ve baba borç altına girer.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

2– Aileye karşı

a) Çocukların tasarrufu

Madde 270

Velâyet altındaki çocuk, mümeyyiz ise, ana ve babanın rızasiyle aile namına hareket edebilir. Bu takdirde çocuk kendisi mesul olmayıp ana ve baba mallarını idare hususunda kabul ettikleri usule göre ilzam olunur.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 270 inci maddesini karşılamaktadır. İsviçre Medenî Kanununun 306 ncı maddesinin birinci fıkrasını örnek alan 1984 tarihli Öntasarının 261 inci maddesinden alınmıştır. Yürürlükteki metne göre hüküm değişikliği yoktur; ancak ana ve babanın borç altına girmesinde mal rejimine atıf yapılmasına gerek görülmemiştir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

2. Innerhalb der Gemeinschaft

Art. 306

1 Urteilsfähige Kinder, die unter elterlicher Sorge stehen, können mit Zustimmung der Eltern für die Gemeinschaft handeln, verpflichten damit aber nicht sich selbst, sondern die Eltern.

2 Haben die Eltern in einer Angelegenheit Interessen, die denen des Kindes widersprechen, so finden die Bestimmungen über die Vertretungsbeistandschaft Anwendung.

2-) CCS:

2. A l’égard de la famille

Art. 306

1 L’enfant soumis à l’autorité parentale peut, s’il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n’est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.

2 Les dispositions sur la curatelle de représentation sont applicables lorsque, dans une affaire, les intérêts des père et mère s’opposent à ceux de l’enfant.

 

Not: İMK. m. 306’nın 2. fıkrası, TMK. m. 345’e alınmamıştır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, İMK. m. 306/f. 2, 19.12.2008 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2013 itibariyle değişikliğe uğramış ve hükme aynı kanuni düzenleme ile üçüncü bir fıkra eklenmiştir.


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X