Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 37

II. Görevliler

II. Görevliler

Madde 37 - Kişisel durum sicili, Devletçe atanan memurlar tarafından tutulur. Sicil kayıtlarını tutmak ve örnek vermek bu memurların görevidir.

Yabancı memleketlerdeki Türkiye temsilcilerine, “Cumhurbaşkanlığının”1 onayı ile nüfus memurluğu yetkisi verilebilir.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

II. Memurlar

Madde 36

Ahvali şahsiye sicilleri, her halde Devletçe mansup memurları tarafından tutulur. Ahvali şahsiye kayıtlarını tutmak ve suretlerini vermek bu memurlara mahsustur.

(3612 sayılı ve 07.02.1990 tarihli Kanunun 6. maddesiyle değişik) 1 Yabancı memleketlerdeki Türkiye temsilcilerine, Dışişleri Bakanlığının teklifi, İçişleri Bakanlığının katılması ve Başbakanın onayı ile nüfus memurluğu yetkisi verilebilir.

Not: Hükmün 2. fıkrası 3612 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önce şu şekilde kaleme alınmıştı:

“ Yabancı memleketlerdeki Türkiye mümessillerine, İcra Vekilleri Heyetince nüfus memurluğu salâhiyeti verilebilir.”

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 36 ncı maddesini karşılamaktadır.

Yürürlükteki maddenin birinci fıkrasındaki “Devletçe mansup memurları” ifadesi yerine “Devletçe atanan memurlar” ifadesi, maddenin İsviçre aslından aynen alınmıştır. İsviçre’de “Devlet memurlarını” kilise memurlarından ayırt etmek amacıyla bu ifade kullanılmıştır. Çeviri yoluyla bize de aynen bu şekilde geçmiştir. Oysa Ülkemizde bizde kişisel durum sicilini tutan memurların tamamı Devlet memurudur.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

B. Organisation

I. Zivilstandsbehörden

1. Zivilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbeamte

Art. 44

1 Die Zivilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbeamten erfüllen insbesondere folgende Aufgaben:

1. Sie führen die Register.

2. Sie erstellen die Mitteilungen und Auszüge.

3. Sie führen das Vorbereitungsverfahren der Eheschliessung durch und vollziehen die Trauung.

4. Sie nehmen Erklärungen zum Personenstand entgegen.

2 Der Bundesrat kann ausnahmsweise eine Vertreterin oder einen Vertreter der Schweiz im Ausland mit diesen Aufgaben betrauen.

2-) CCS:

B. Organisation

I. Autorités de l’état civil

1. Officiers de l’état civil

Art. 44

1 Les officiers de l’état civil ont notamment les attributions suivantes:

1. tenir les registres;

2. établir les communications et délivrer les extraits;

3. diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le mariage;

4. recevoir les déclarations relatives à l’état civil.

2 A titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l’étranger.1   Hükmün 2. fıkrasında yer alan “…Dışişleri Bakanlığının önerisi, İçişleri Bakanlığının katılması ve Başbakanlığın…” şeklindeki ibare, 02.07.2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 139. maddesinin a bendi gereğince “…Cumhurbaşkanlığının…” şeklinde değiştirilmiştir (RG. 07.07.2018; S: 30471-2. Mükerrer).

 

2   RG. 16.02.1990; S: 20435.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X