Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 412

B. Yerleşim yerinin değişmesi

B. Yerleşim yerinin değişmesi

Madde 412 - Vesayet makamının izni olmadıkça vesayet altındaki kişi yerleşim yerini değiştiremez.

Yerleşim yerinin değişmesi hâlinde yetki, yeni vesayet dairelerine geçer. Bu takdirde kısıtlama yeni yerleşim yerinde ilân olunur.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 02.03.2011, E: 2011/1969, K: 2011/3675:

“… Vesayet davaları kamu düzenine ilişkindir. Türk Medeni Kanununun 411. maddesi vesayet işlerinde yetkinin küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairesine ait olduğunu, 412. maddesi de vesayet makamının izni olmadıkça vesayet altındaki kişinin yerleşim yerinin değiştirilmeyeceği ve yerleşim yerinin değiştirilmesi halinde yetkinin yeni vesayet dairesine geçeceğini hükme bağlamıştır. Bu yetki kuralı kesin olup, mahkemece kendiliğinden dikkate alınmalıdır.

E. O.’ın Kadıköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin (vesayet makamı) 18.11.2005 gün ve 2005/760 esas ve 72 sayılı ilamı ile Türk Medeni Kanununun 405. maddesi uyarınca vesayet altına alındığı sonradan 10.05.2010 tarihli ek kararla kısıtlının yerleşim yeri değişikliği talebini kabul ettiği ve vesayet dosyasını Fethiye Nöbetçi Sulh Hukuk (vesayet makamı) Mahkemesine gönderdiği, dosyanın Fethiye 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2010/670 esas sırasına kaydedildiği anlaşılmaktadır. Bu husus dikkate alınarak yetkisizlik kararı verilip, dosyanın görevli ve yetkili vesayet makamı Fethiye 2. Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmek üzere hük … mün bozulması gerekmiştir. …”

2-) Y. 20. HD, T:18.12.2006, E: 2006/15627, K: 2006/17671:

“… Dava, vasi tayini istemine ilişkindir.

Türk Medeni Yasasının 411. maddesinde; “vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir.”

Aynı Yasanın 19. maddesinde de; “Bir kimsenin ikametgahı, yerleşmek niyetiyle oturduğu yerdir...” hükümleri yer almaktadır.

Yerleşim yerinin tespit edilemediği hallerde, karine olarak nüfusa kayıtlı olunan yer de yerleşim yeri olarak kabul edilir.

Somut olayda; BB’nin 1999 yılında İpsala Sulh Hukuk Mahkemesince vesayet altına alındığı, İpsala nüfusuna kayıtlı olduğu, vesayet altına alınan ve vasinin 20 yıldır İpsala’da oturmayıp, Altuntepe Mahallesi Mimar Sinan Sokak, Bayrampaşa’da oturduğu, bu hususun da sulh hukuk mahkemesince de kabul edilerek TMY’nın 412. maddesi anlamında yerleşim yeri değişikliğine izin verecek şekilde yetkisizlik kararı verildiği anlaşılmakla, davanın Eyüp 1. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekir. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

B İKAMETGÂHIN DEĞİŞMESİ

Madde 362

Sulh mahkemesinin izni olmadıkça, vesayet altındaki kimse, ikametgâhını değiştiremez. İkametgâh değiştirildiğinde, salâhiyet, yeni ikametgâhın vesayet dairelerine geçer; bu suretle hacir, yeni ikametgâhta ilân edilir.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 362 inci maddesini karşılamaktadır.

“Sulh mahkemesi” deyimi “vesayet makamı” olarak değiştirilmiştir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

B. Wechsel des Wohnsitzes

Art. 377

1 Ein Wechsel des Wohnsitzes kann nur mit Zustimmung der Vormundschaftsbehörde stattfinden.

2 Ist er erfolgt, so geht die Vormundschaft auf die Behörde des neuen Wohnsitzes über.

3 Die Bevormundung ist in diesem Falle am neuen Wohnsitze zu veröffentlichen.

2-) CCS:

B. Changement de domicile

Art. 377

1 Le pupille ne peut changer de domicile qu’avec le consentement de l’autorité tutélaire.

2 Si le changement a eu lieu, la tutelle passe au nouveau domicile.

3 Dans ce cas, l’interdiction est publiée au nouveau domicile.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 377. maddesi 19.12.2008 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2013 itibariyle değişikliğe uğramıştır.


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X