Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 430

C. Yetki

C. Yetki

Madde 430 - Temsil kayyımı, kendisine kayyım atanacak kimsenin yerleşim yeri vesayet makamı tarafından atanır.

Yönetim kayyımı, malvarlığının büyük bölümünün yönetildiği veya temsil edilen kimsenin payına düşen malların bulunduğu yer vesayet makamı tarafından atanır.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 24.02.2004, E: 2004/1307, K: 2004/2137:

“… Kayyım tayini davalarında yönetim kayyımı, mal varlığının büyük bölümünün yönetildiği veya temsil edilen kimsenin payına düşen malların bulunduğu yer vesayet makamı tarafından atanır. (TMK.md.430/2) Gelen tapu kayıtlarından taşınmazın Şişli Hacıhüsrev mahallesinde kain olduğu anlaşılmıştır. Mahkemece işin esasına girilip delillerin değerlendirilerek karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde yetkisizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

B SALÂHİYETTAR MAKAM

Madde 380

Kayyım, kayyımlık altına alınacak kimsenin ikametgâhı sulh mahkemesi tarafından tâyin olunur. Malların idaresiyle mükellef olan kayyım, o malların en büyük kısmı nerede idare ediliyor veya temsil edilen kimsenin hissesine nerede isabet etmiş bulunuyorsa, oranın sulh mahkemesi tarafından tâyin olunur.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 380 inci maddesini karşılamaktadır.

İkinci fıkrada “sulh mahkemesi” yerine “vesayet makamı” deyimi kullanılmıştır. Madde iki fıkra hâlinde kaleme alınmıştır. Birinci fıkra temsil kayyımı atanmasında, ikinci fıkra ise yönetim kayyımı atanmasında yetkiyi düzenlemektedir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

B. Zuständigkeit

Art. 396

1 Die Vertretung durch einen Beistand wird für die der Beistandschaft bedürftige Person von der Vormundschaftsbehörde ihres Wohnsitzes angeordnet.

2 Die Anordnung einer Vermögensverwaltung erfolgt durch die Vormundschaftsbehörde des Ortes, wo das Vermögen in seinem Hauptbestandteil verwaltet worden oder der zu vertretenden Person zugefallen ist.

3 Der Heimatgemeinde stehen zur Wahrung der Interessen ihrer Angehörigen die gleichen Befugnisse zu wie bei der Vormundschaft.

2-) CCS:

B. Autorité compétente

Art. 396

1 Le curateur est nommé par l’autorité tutélaire du domicile de la personne à placer sous curatelle.

2 Le curateur chargé d’une gestion de biens est désigné par l’autorité tutélaire du lieu dans lequel la plus grande partie des biens étaient administrés ou sont échus au représenté.

3 La commune d’origine a, pour sauvegarder les intérêts de ses ressortissants, les mêmes droits qu’en matière de tutelle.

 

Not: Türk Medenî Kanunu’nun 430. maddesi, İsviçre Medenî Kanunu’nun 396. maddesinin 1. ve 2. fıkrasına tekabül etmektedir. Kaynak hükmün 3. fıkrası bize alınmamıştır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, İsviçre Medenî Kanunu’nun 396. maddesi 19.12.2008 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2013 itibariyle değişikliğe uğramıştır.


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X