Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 495

I. Altsoy

Üçüncü Kitap 1

Miras Hukuku

Birinci Kısım 2

Mirasçılar

Birinci Bölüm 3

Yasal Mirasçılar

 

 

A. Kan hısımları

I. Altsoy

Madde 495 - Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur.

Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar.

Mirasbırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 19.04.2005, E: 2005/3262, K: 2005/6335:

“… Olayda; miras bırakan Yaşar S. 1979 tarihinde ölmüş, geriye mirasçı olarak eşi Hatice’yi ve evlâtları Yaşar, Atiye, Hatice ve Ayşe ile kendinden önce (1975 tarihinde) vefat eden oğlu İbrahim’in çocuğu İsmail’i bırakmıştır. Miras bırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. İbrahim oğlu İsmail Soykan’ın murisin mirasçıları arasında gösterilmemesi ve ona muristen pay verilmemesi doğru değildir. İsmail’in miras bırakandan sonra (1983 tarihinde) ölmüş olması mirasçılığını etkilemez. Sonra ölen mirasçının hakkı kendi mirasçılarına geçer.... Bu yönün dikkate alınmaması usul ve yasaya aykırıdır. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

A HISIMLAR

I. Füru

Madde 439

Birinci derecede mirasçılar, müteveffanın füruudur.

Çocuklar, müsavat üzere mirasçıdırlar.

Müteveffadan evvel vefat etmiş çocuklar, her tabakada halefiyet tarikiyle mirasçı olan füruları tarafından temsil olunurlar.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 439 uncu maddesini karşılamaktadır. Arılaştırılmak suretiyle kenar başlıklarıyla birlikte yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

Dritter Teil: Das Erbrecht

Erste Abteilung: Die Erben

Dreizehnter Titel: Die gesetzlichen Erben

A. Verwandte Erben

I. Nachkommen

Art. 457

1 Die nächsten Erben eines Erblassers sind seine Nachkommen.

2 Die Kinder erben zu gleichen Teilen.

3 An die Stelle vorverstorbener Kinder treten ihre Nachkommen, und zwar in allen Graden nach Stämmen.

2-) CCS:

Livre troisième: Des successions

Première partie: Des héritiers

Titre treizième: Des héritiers légaux

A. Les parents

I. Les descendants

Art. 457

1 Les héritiers les plus proches sont les descendants.

2 Les enfants succèdent par tête.

3 Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés. 

1   Üçüncü Kitap Türk Kanunu Medenîsi’nde “Üçüncü Kitap / Miras” şeklinde idi.

2   Birinci Kısım Türk Kanunu Medenîsi’nde “Birinci Kısım / Mirasçılar” şeklinde idi.

3   Birinci Bölüm Türk Kanunu Medenîsi’nde “On Üçüncü Bap / Kanuni Mirasçılar” şeklinde idi.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X