Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 602

3. Zamanaşımı

3. Zamanaşımı

Madde 602 - Vasiyet alacaklısının dava hakkı, ölüme bağlı kazandırmayı öğrenmesinin veya vasiyet borcu daha sonra muaccel olacaksa muaccel olma tarihinin üzerinden on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

D KENDİSİNE MUAYYEN BİR ŞEY VASİYET EDİLENİN İSTİHKAK DÂVASI

Madde 580

Kendisine muayyen bir şey vasiyet olunan kimsenin ikame edeceği istihkak dâvasının müruru zaman müddeti, teberrudan haberdar edildiği günden ve ihbar zamanında henüz ifası lâzım olmıyan teberrularda ifanın lüzumu tarihinden itibaren on senedir.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 580 inci maddesini karşılamaktadır. İsviçre Medenî Kanununun 601 inci maddesinde olduğu gibi yürürlükteki metinde de vasiyet alacağının zamanaşımı, miras sebebiyle istihkak davasıyla ilgili kısımda (m. 637 vd.) düzenlenmiştir. Oysa öğretide kabul edildiği üzere, vasiyet alacaklısının istem hakkının miras sebebiyle istihkak davası ile ilgisi yoktur. Bu nedenle bu maddenin, vasiyet alacağını düzenleyen maddeleri takiben burada yer alması uygun bulunmuştur.

Maddede hüküm değişikliği yoktur. Madde arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

D. Klage der Vermächtnisnehmer

Art. 601

Die Klage des Vermächtnisnehmers verjährt mit dem Ablauf von zehn Jahren, von der Mitteilung der Verfügung oder vom Zeitpunkt an gerechnet, auf den das Vermächtnis später fällig wird.

2-) CCS:

D. Action du légataire

Art. 601

L’action du légataire se prescrit par dix ans à compter soit du jour où il a été avisé de la libéralité, soit du jour où son legs devient exigible postérieurement à l’avis.

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X