Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 633

II. Mirasbırakanın alacaklılarının istemi ile

II. Mirasbırakanın alacaklılarının istemi ile

Madde 633 - Mirasbırakanın alacaklarını elde edemeyeceklerinden inandırıcı sebeplerle kuşku duyan alacaklıları, istedikleri hâlde alacakları ödenmediği veya kendilerine güvence verilmediği takdirde, mirasbırakanın ölümünden ya da vasiyetnamenin açılmasından başlayarak üç ay içinde, terekenin resmî tasfiyesini isteyebilirler.

Aynı koşulların varlığı hâlinde vasiyet alacaklıları da, haklarının korunması için gerekli önlemlerin alınmasını isteyebilirler.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

II. Alacaklıların talebi üzerine

Madde 573

Alacaklarını istifa edemiyeceklerinden ciddi sebeplere binaen endişe eden müteveffanın alacaklıları, müracaatla haklarını alamaz veya teminat istihsal edemezse; murisin vefatı tarihinden yahut vasiyetnamenin açılmasından itibaren üç ay zarfında terekenin resmen tasfiyesini talebedebilirler.

Kendilerine muayyen şey vasiyet olunan kimseler, bu gibi hallerde dahi haklarının muhafazası için ihtiyati tedbirler talebine mezundurlar.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 573 üncü maddesini karşılamaktadır.

Yürürlükteki maddenin kenar başlığı “Alacaklıların talebi üzerine” şeklinde iken, içeriğiyle uyumu sağlamak ve bu alacaklıların kimin alacaklıları olduğunu kenar başlıkta ortaya koymanın daha uygun olacağı düşüncesiyle “Mirasbırakanın alacaklılarının istemi ile” şeklinde kaleme alınmıştır.

Hüküm değişikliği yoktur. Arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır.

Alacaklarını istedikleri hâlde alamayan ve inandırıcı nedenlerle alamayacaklarından kuşku duyan alacaklılara, resmî tasfiyeyi isteme hakkı tanınmış, böylece terekenin aktifinden borçların çıkarılması yoluyla gerçekleştirilecek resmî tasfiye ile alacaklarına kavuşma olasılığı yaratılmak istenmiştir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

II. Begehren der Gläubiger des Erblassers

Art. 594

1 Haben die Gläubiger des Erblassers begründete Besorgnis, dass ihre Forderungen nicht bezahlt werden, und werden sie auf ihr Begehren nicht befriedigt oder sichergestellt, so können sie binnen drei Monaten, vom Tode des Erblassers oder der Eröffnung der Verfügung an gerechnet, die amtliche Liquidation der Erbschaft verlangen.

2 Die Vermächtnisnehmer können unter der gleichen Voraussetzung zu ihrer Sicherstellung vorsorgliche Massregeln verlangen.

2-) CCS:

II. A la requête des créanciers du défunt

Art. 594

1 Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu’ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l’ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n’obtiennent pas des sûretés.

2 Les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X