Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 74

a. Olağan toplantı

2. Toplanması

a. Olağan toplantı

Madde 74 - Genel kurul, tüzükte belirtilen zamanda yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır.

(5253 sayılı ve 04.11.2004 tarihli Kanunun 38. maddesi ile değişik)I Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.

I-) Not:

Hükmün 2. fıkrası 04.11.2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 38. maddesinin (A) bendi uyarınca değişikliğe uğramıştır (RG. 23.11.2004; S: 25649).

Hükmün 2. fıkrası 5253 sayılı Kanun ile değişikliğe uğramadan önce şu şekilde idi:

“Olağan genel kurul toplantılarının en geç iki yılda bir yapılması zorunludur.”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

B TEŞKİLAT

I. Heyeti umumiye

1- Vazife ve dâvet

Madde 57

Heyeti umumiye cemiyetin en yüksek merciidir; İdare heyetinin veya müdürünün dâveti üzerine içtima eder. Davet nizamname ile muayyen halde yapılır. Bundan başka âzadan beşte biri isterse, heyeti umumiyenin behemehal davet edilmesi kanunen lâzım gelir.

III-) Madde Gerekçesi:

Maddeyle genel kurulun olağan toplanma koşulları düzenlenmiştir. Çağrı yönetim kurulunca yapılır. Olağan genel kurul toplantısının yapılma süresi en geç iki yılda bir olarak saptanmış, böylece yönetim kurulunun olağan toplantıya çağırma hak ve yetkisini kötüye kullanmasına karşı önlem alınmıştır.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

B. Organisation

I. Vereinsversammlung

1. Bedeutung und Einberufung

Art. 64

1 Die Versammlung der Mitglieder bildet das oberste Organ des Vereins.

2 Sie wird vom Vorstand einberufen.

3 Die Einberufung erfolgt nach Vorschrift der Statuten und überdies von Gesetzes wegen, wenn ein Fünftel der Mitglieder die Einberufung verlangt.

2-) CCS:

B. Organisation

I. Assemblée générale

1. Attributions et convocation

Art. 64

1 L’assemblée générale est le pouvoir suprême de l’association.

2 Elle est convoquée par la direction.

3 La convocation a lieu dans les cas prévus par les statuts et en outre, de par la loi, lorsque le cinquième des sociétaires en fait la demande.

 

Not: Türk Medenî Kanunu’nun 74. maddesinin 1. fıkrası, genel kurulun yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırılacağı yönündeki ifadesi itibariyle İsviçre Medenî Kanunu’nun 64. maddesinin 2. fıkrasına paraleldir.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X