Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 800

b. Sorumluluk

b. Sorumluluk

Madde 800 - İntifa hakkı sahibi, zararın kendi kusurundan ileri gelmediğini ispat etmedikçe, malın yok olmasından veya değerinin azalmasından sorumludur.

İntifa hakkı sahibi, yararlanması için gerekli olmadığı hâlde tükettiği şeyleri tazmin etmekle yükümlüdür.

İntifa hakkı sahibi, malın olağan kullanılması sonucunda meydana gelen değer azalmalarından sorumlu değildir.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

b) Mesuliyet

Madde 724

İntifa hakkı sahibi, zararın kendi hatası olmaksızın vâki olduğunu ispat edemezse; intifa olunan şeyin telef ve ziyaından yahut kıymetine noksan gelmesinden mesul ve intifa hakkını tecavüz ederek istihlâk ettiği şeyleri tazmin etmeğe mecburdur; fakat malın âdet üzere kullanılmasından mütevellit kıymet noksanından dolayı, tazminat ile mükellef değildir.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 724 üncü maddesini karşılamaktadır.

Madde, İsviçre Medenî Kanununun 752 nci maddesine uygun olarak, üç fıkra hâlinde düzenlenmiştir. Bu madde düzenlemesinde birinci fıkrada, intifa hakkı sahibinin, malın yok olmasından veya değerinin azalmasından sorumluluğu, kusurlu sorumluluk olarak düzenlenmiş ve bu durumlarda, kusursuzluğunu ispat ederek sorumluluktan kurtulabileceği ifade edilmiştir.

İkinci fıkrada, yararlanma için gerekli olmadığı hâlde intifa hakkı konusunun tüketilmesi durumunda, intifa hakkı sahibinin, kusursuz olsa dahi, sorumlu olacağı belirtilmektedir.

Üçüncü fıkrada ise, “âdet üzere kullanılma” ölçüsü yerine, maddede açıklık sağlama amacıyla, “malın olağan kullanılması” ölçüsü kabul edilmiştir; zaten kaynak Kanun metni de bu ifadeyi taşımaktadır.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

b. Verantwortlichkeit

Art. 752

1 Der Nutzniesser haftet für den Untergang und den Minderwert der Sache, insofern er nicht nachweist, dass dieser Schaden ohne sein Verschulden eingetreten ist.

2 Aufgebrauchte Gegenstände, deren Verbrauch nicht zur Nutzung gehört, hat er zu ersetzen.

3 Den Minderwert der Gegenstände, der durch den ordnungsgemässen Gebrauch der Sache eingetreten ist, hat er nicht zu ersetzen.

2-) CCS:

b. Responsabilité

Art. 752

1 L’usufruitier répond de la perte et de la dépréciation de la chose, s’il ne prouve pas que le dommage est survenu sans sa faute.

2 Il remplace les choses qu’il a consommées sans en avoir le droit.

3 Il ne doit aucune indemnité pour la dépréciation causée par l’usage normal de la chose.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X